Угода про зону вільної торгівлі між Канадою та Україною, що вступила в силу влітку 2017 року, потенційно відкриває широкі можливості для українського експорту, а отже, і для росту національної економіки.

Оскільки міжнародна торгівля сільськогосподарською продукцією приносить Україні значні об’єми валютної виручки, то відкриття канадського ринку може стати ще однією точкою росту для українських виробників.

Але, враховуючи той факт, що Канада теж експорт-орієнтована країна, питання ветеринарного та фітосанітарного контролю імпорту постає дуже серйозно. Канадці жорстко контролюють сільськогосподарську продукцію, яка перетинає їхній кордон, адже завезення на територію товару зараженого шкідниками рослин чи патогенними організмами ставить під загрозу експортний потенціал самої Канади та безпеку її громадян.

Як українські харчові продукти можуть потрапити в Канаду?

Гарантія безпечності імпортних товарів в Канаді має засвідчуватися 1) фітосанітарним сертифікатом (для підкарантинних товарів рослинного походження); 2) ветеринарним сертифікатом (для товарів тваринного походження), що видаються компетентним органом країни-експортера;

Центральним органом, що встановлює ветеринарні та фітосанітарні обмеження для канадських виробників та імпортерів на федеральному рівні є Канадське агентство з контролю харчових продуктів (Canadian Food Inspection Agency). По-суті, це аналог Державної служби України з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Наразі у ветеринарній та фітосанітарній сфері співпраця між Україною та Канадою здійснюється головним чином у межах спільного членства в міжнародних організаціях, таких як Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (МЕБ) та Європейська і Середземноморська організація із захисту рослин (ЄОЗР). Іншим аспектом є виконання положень Угоди про застосування санітарних і фітосанітарних заходів Світової Організації Торгівлі (СОТ), яка передбачає встановлення стандартів для міжнародної торгівлі продуктами рослинного і тваринного походження.

Наступним кроком поглиблення співпраці є системне узгодження форм ветеринарних та фітосанітарних сертифікатів по кожному із контрольованих Канадою товарів. Право експорту отримується шляхом встановлення еквівалентності системи державного контролю двох країн, в тому числі через проведення аудитів та інспекцій. Лише при визнанні системи контролю дієвою та такою, що відповідає нормам  країн-імпортерів, надаються дозволи на ввезення продукції.

Цей процес та подальше відкриття канадського ринку для українських продуктів потребує тісної взаємодії Держпродспоживслужби та Канадського агентства з контролю харчових продуктів.

Як це відбувається на практиці? Наприклад, український виробник яловичини бачить перспективи продажу своєї продукції в Канаді. Але для завезення на територію Канади прикордонна служба (Сanada Border Service Agency) вимагає наявності ветеринарного сертифікату на товар. Виробник сам або разом із представниками відповідної асоціації виробників звертається до Держпродспоживслужби з ініціативою розпочати процедуру погодження ветеринарних сертифікатів на яловичину із канадським регуляторним органом.

Згідно офіційної процедури, яка існує в Канаді, українська сторона має надати вичерпну інформацію (відповіді на опитувальник) стосовно законодавчої бази, мережі компетентного органу, наявної системи і заходів державного контролю, статистичних даних і т.д. в Україні. Після опрацювання Канадською Стороною наданої інформації, Держпродспоживслужба та зацікавлені підприємства-експортери проходять аудит канадського регуляторного органу. Тільки після позитивних результатів аудиту, узгодження форми ветеринарних сертифікатів на конкретну категорію товарів, Держпродспоживслужба отримує дозвіл на експорт даного виду товарів.

Важливо звернути увагу, що ця процедура не проходить сама по собі, а має бути ініційована зацікавленими українськими виробниками. Слід також розуміти, що зняття таких бар’єрів потребує часу, іноді кілька років.

Описана процедура визнання системи контролю діє як для українського експорту до Канади, так і для канадського імпорту до України. Наразі між компетентними органами України та Канади парафовано 15 міжнародних ветеринарних сертифікатів щодо імпорту в Україну.

Хто наступний? Які перспективи українських продуктів на ринку Канади

Проте потенціал нашої торгівлі з Канадою є набагато більшим. В Україні існує велика зацікавленість щодо експорту, наприклад, м’яса птиці, бджолопакетів та кондитерських виробів на ринок Канади.

Робота по відкриттю канадського ринку для української курятини триває. У жовтні 2016 року Держпродспоживслужба направила до Канадського агентства з контролю харчових продуктів Міністерства сільського господарства та продовольства Канади три запити щодо акредитації України для експорту м’яса птиці та продуктів з нього до Канади. А у квітні 2017 року відправлено додатковий запит щодо оцінки статусу країни для експорту бджолиних пакетів до Канади. На сьогоднішній день отримано лише відповідь по м’ясу птиці з додатковими уточненнями та питаннями, які опрацьовуються спеціалістами Держпродспоживслужби.

Випереджаючи зацікавленість українських виробників молочної продукції, варто згадати про діючу в Канаді систему управління постачанням (Supply Management System). Вона базується на моніторингу споживання молочних продуктів та системі квот на виробництво молока для канадських фермерів. Канадці намагаються максимально задовольнити попит молочними продуктами місцевого виробництва. Недостатні обсяги цих продуктів покриваються за рахунок квотованого імпорту. Таким чином, навіть не беручи до уваги санітарні обмеження, ринкові можливості для торгівлі молочними продуктами в Канаді є досить вузькими.

Комунікація із Канадським агентством з контролю харчових продуктів виявила, що на імпорт українських круп до Канади насьогодні існує заборона. Це сталося, оскільки кілька років тому в одній із партій імпортованих українських круп було виявлено шкідників, не зважаючи на наявність відповідного фітосанітарного сертифікату. Зняття заборони вимагає додаткової комунікації між відповідними органами двох країн. Необхідно зауважити, що звернень щодо необхідності вирішення цієї ситуації, від українських експортерів Держпродспоживслужба не отримувала.

Варто знати

Систематизовану інформацію про документи, необхідні для імпорту харчової продукції в Канаду, можна знайти в автоматизованій довідковій системі імпорту (Automated Import Reference System (AIRS)) на сайті Канадського агентства з контролю харчових продуктів.

Важливо пам’ятати, що в Канаді саме імпортер несе відповідальність за відповідність імпортованого товару місцевому законодавству. Для цього при канадському міністерстві сільського господарства організовано Секретаріат доступу до ринків (Market Access Secretariat), який через «відкрите вікно» у формі загальнодоступної електронної пошти приймає питання від канадського бізнесу та надає коментарі щодо доступу як до національного, так і закордонних ринків.

Варто звернути увагу, що у другій половині 2018 року в Канаді вступають в силу законодавчі зміни, що передбачають зміну підходу у контролі безпечності харчових продуктів. Зокрема, передбачається, що вони будуть засновані на принципі аналізу ризиків, а також на необхідності подальшого отримання імпортерами ліцензії на імпорт підконтрольних вантажів. Українським експортерам вже зараз потрібно звертати увагу на нові канадські заходи превентивного контролю безпечності харчових продуктів.

Реалізація Угоди про вільну торгівлю потребує системної співпраці урядових органів України та Канади, яка зараз активізувалася. За підтримки Канадсько-українського проекту з підтримки торгівлі та інвестицій, фінансованого канадським урядом, делегація Держпродспоживслужби в листопаді 2017 року відвідала Канаду та налагодила важливі контакти з місцевими регуляторними органами. Впевнені, що в 2018 році спільними зусиллями ринок Канади стане ближчим для українських експортерів харчової продукції.

Автори:

Борис Кобаль, директор департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби

Олена Курята,  заступник начальника управління-начальник відділу зовнішніх зв’язків та євроінтеграції Управління міжнародного співробітництва Держпродспоживслужби

Джерело: Європейська правда The Canada-Ukraine Free Trade Agreement (CUFTA), which entered into force in summer of 2017, may potentially open a wide range of opportunities for Ukrainian exports. Now, there is just a little left to do – to take advantage of these opportunities.

Taking into account the fact that Canada, as well as Ukraine, is an export-oriented country, the issue of veterinary and phytosanitary control of imports is a serious challenge.

Canadians strictly control agricultural products crossing their borders, since the importation of a product contaminated by plant pests or pathogens compromises Canada’s own export potential and undermines safety of its citizens.

The Way to Canada

Safety guarantee of the imported goods in Canada has to be supported by:

1) phytosanitary certificate (for products of plant origin that are subject to quarantine);

2) veterinary certificate (for products of animal origin) issued by the competent authority of the exporting country.

The central authority that establishes veterinary and phytosanitary regulations for Canadian manufacturers and importers at the federal level is the Canadian Food Inspection Agency. This is essentially an equivalent of the Ukrainian State Service for Food Safety and Consumer Protection (SSUFSCP).

How does it work in practice? For instance, Ukrainian beef producer sees good prospects for selling its products in Canada. But for the importation to the Canadian territory the Canada Border Services Agency (CBSA) requires that the products have veterinary certificates.

The producer itself or together with the representatives of the respective association of producers approaches the SSUFSCP asking it to initiate the procedure for the approval of veterinary certificates for beef with the Canadian regulatory authority.

In line with the current Canadian official procedure, the Ukrainian party has to provide comprehensive information (questionnaire responses) regarding the legal framework, the competent authority network, the existing state control system and procedures, statistics in Ukraine, etc. Once the Canadian party has processed the information provided to it, the SSUFSCP and the concerned exporters undergo an audit by the Canadian regulatory authority.

Only upon the receipt of positive audit findings and approval of the veterinary certificate form for a specific product category, the SSUFSCP will be given permission to export the appropriate type of product.

It is worth noting that this procedure will not occur automatically, but should be initiated by the concerned Ukrainian producers.

It should also be understood that elimination of these barriers takes time, sometimes years.

Phytosanitary and Veterinary Certificates Approval Procedures

  1. Producer or association of producers sees good prospects for its products in the Canadian market and approaches the SSUFSCP.

  2. The SSUFSCP approaches the appropriate Canadian regulatory authorities and initiates the procedure of certificate approval.

  3. The Ukrainian party provides the Canadian party with all appropriate information on the product safety control in Ukraine.

  4. The Canadian regulatory authority conducts audits of the SSUFSCP and the concerned exporters.

  5. If the audit has been successfully passed, the SSUFSCP is entitled to issue appropriate certificates that are recognized in Canada.

The procedure for recognizing the control system as described above is applicable to both Ukrainian exports to Canada and Canadian imports to Ukraine. Presently, competent Ukrainian and Canadian authorities have approved 15 international veterinary certificates for importing to Ukraine.

Who is Next

However, Ukraine’s trade potential with Canada is much higher. In Ukraine, there is a strong interest in exports of poultry, packages of bees (i.e. live bees) and confectionery and other products to the Canadian market.

Efforts to open the Canadian market for Ukrainian chicken meat continue. In October 2016, the SSUFSCP submitted to the Canadian Food Inspection Agency under the Canadian Ministry of Agriculture and Food three requests for the accreditation of Ukraine to export poultry and poultry products to Canada. While in April 2017, an additional request was sent for the assessment of Ukraine’s status with regard to the export of bee packages to Canada. So far, the only response including additional questions and clarifications that has been received is the one related to the poultry meat. It is currently being processed by the SSUFSCP experts.

The Ukrainian dairy product producers’ will benefit from learning more about the Supply Management System that operates in Canada. This system is based on monitoring the dairy product consumption and a milk quota system for the Canadian farmers.

Canadians strive to satisfy the demand by the local dairy products to the extent possible. Insufficient amounts of these products are compensated through import quotas. Thus, even regardless of sanitary restrictions, market opportunities for dairy products in Canada are very limited.

Communication with the Canadian Food Inspection Agency has revealed that, currently, a ban has been put on the Ukrainian cereals imports to Canada. This is due to the fact that a few years ago, pests were found in one of the lots of imported Ukrainian cereals, although appropriate phytosanitary certificate had been provided.

The lifting of the ban requires additional communication between the relevant authorities of both countries. It is worth noting that the SSUFSCP has not received any requests to resolve this issue from Ukrainian exporters.

Things You Need to Know

Systematically organized information on the documents required to import food products to Canada can be found in the Automated Import Reference System (AIRS) at the Canadian Food Inspection Agency’s website.

It is important to remember that in Canada it is the importer who is responsible for the compliance of the imported products with the local legislation. To this end, a Market Access Secretariat has been established under the Canadian Ministry of Agriculture and Food, which through an ‘open window’ service operating as a publicly accessible e-mail server processes inquiries from Canadian businesses and provides recommendations on ways to access both the domestic and foreign markets.

It is also important that in the second half of 2018 legislative changes will come into effect in Canada that will change the approach to food safety control. These will be based on the risk analysis principle and the need for importers to obtain import licenses for the controlled shipments in the future.

Ukrainian exporters already now need to pay attention to the new Canadian preventive food safety controls.

The implementation of the Free Trade Agreement requires a systematic cooperation between Ukrainian and Canadian government authorities, which has become more active now. In November 2017, with the support of the Canada-Ukraine Trade and Investment Support Project the SSUFSCP delegation visited Canada and established important contacts with local regulatory authorities.

We are sure that in 2018 our joint efforts will make the Canadian market closer to Ukrainian food exporters.

Authors:

Boris Kobal, Director, Food Safety and Veterinary Service Department, State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection

Olena Kuryata, Chief of Unit for Foreign Relations and European Integration Deputy Chief of Directorate for International Cooperation State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection

Source: European Pravda