Експерт з охорони довкілля Канадсько-українського проекту з підтримки торгівлі та інвестицій Зоя Павленко в ефірі Першого Ділового каналу розповіла про перспективи для українських експортерів, які виходять з еко-продукцією на міжнародні ринки, а також розвіяла поширені міфи про так звану “екологічність” товарів.

Цитати:

“Але, я би відзначила, що саме формулювання “екологічно чистий товар” є абсолютно беззмістовним.  Охорона довкілля – це зовсім не про споживчі якості товару. Товар впливає на довкілля у трьох стадіях: виробництва, експлуатації та утилізації.”

“Чим більше ВВП на душу населення, тим більший запит на дружні до навколишнього середовища товари. В Європі США та Канаді ВВП більше й, відповідно, попит на цю продукцію вищий.”

“Ринок органічних товарів Канади складає близько $5 млрд. 60% опитаних канадців заявляють, що готові купувати товари, які виготовлені без ризиків для навколишнього середовища, а 25% споживачів, готові платити за них більше”

Дивіться повний запис інтерв’ю нижче:

https://www.youtube.com/watch?v=7X-F003fdyY Canada-Ukraine Trade and Investment Support project environmental expert Zoia Pavlenko talked to the First Business Channel about the main environmental stereotypes Ukrainian businesses have and described the prospects for Ukrainian environmentally-friendly products exporters on the international markets.

Main highlights:

“The very notion of “ecological goods” is completely meaningless. Environmental protection is not about the quality of the consumer goods, it affects the environment on three stages: production, operation and utilization.”

“The more GDP per capita is, the greater is the demand for environmentally-friendly goods. Europe, the US and Canada have higher GDP and, consequently, demand for these products there is higher.”

“Organic goods market in Canada is about $ 5 billion, 60% of Canadians surveyed say they are ready to buy products that are manufactured without risks to the environment, and 25% of consumers are willing to pay more for them.”

See the full interview below (in Ukrainian):