Режим вільної торгівлі між Україною та Канадою діє понад рік і вже привернув увагу канадських покупців до українських товарів. А це, у свою чергу, підігріває інтерес українських постачальників до канадських ринків.

Канадсько-український проект підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS) провів двухтижневу навчальну програму для представників регіональних торгово-промислових палат та викладачів провідних бізнес-шкіл “How to Export to Canada”. Програма включала більш теоретичну українську частину в Києві та канадську – в Торонто та Оттаві. Під час останньої учасники програми мали можливість поспілкуватися з канадськими урядовцями та представниками неурядових організацій, що відповідають за різні аспекти експорту товарів до Канади. 

Дмитро Швець, директор Start Global, викладач «Києво-Могилянської бізнес-школи», поділився з Mind цікавими інсайтами, отриманими на курсі.

Портрет країни. Канада – північноамериканська країна площею 9,9 млн кв. км (у 16 разів більше за Україну) та з населенням, трохи більшим за 36 млн. Це – федерація, що складається з 10 провінцій та трьох територій, кожна з яких має унікальні «смаки» у питаннях імпорту, мита, податків, законодавчого регулювання, тощо. Наприклад для реєстрації компанії в Канаді потрібен локальний директор, але в Британській Колумбії – ні.

61% від усього населення Канади проживає у двох провінціях – Онтаріо та Квебеку. Для життя канадці надають перевагу містам, найбільшим з яких є Торонто.

Будучи багатокультурною та багатомовною країною (на федеральному рівні визнано дві державні мови – англійську та французьку), велика кількість різних націй зберігають свою культуру та традиції. За останні роки збільшився потік до Канади іммігрантів з Азії. А це означає, що при позиціюванні продукту та переговорах потрібно враховувати, що ваш клієнт може бути зі звичками та традиціями, не притаманними Північній Америці.

Корінні жителі (First nations) складають майже 5% від загального населення – це приблизно 1,7 млн людей. Цікаво, що середній вік корінної частини складає 32 роки (на цілих десять років молодше за решту населення). Але загалом, канадці – це старіюча нація: очікується, що у 2031 році чверть населення країни буде старшою за 65 років. І це також варто враховувати при визначенні цільової аудиторії для своєї продукції під час підготовки до її експорту.

З ким торгують канадці? Канада імпортує товари та послуги з більшості країн земної кулі, входить до десятки торгових лідерів та відповідає за 2,2% світового імпорту. Найбільше вона імпортує із США, Китаю, Мексики та Німеччини, а експортує – до вищезазначених країн, а також Великобританії та Японії.

Канада є одним із провідних імпортерів світу, і це – вагома причина для максимально відповідального ставлення та високих вимог до усього, що надходить ззовні. Канадський імпортер відповідає за якість продукту перед державою, цього ж він вимагатиме і від експортера-постачальника.

Якими є вимоги до іноземних товарів? До Канади заборонено ввозити продукти, що можуть завдати шкоди здоров’ю/життю людини. Такі товари або знищують, або відсилають назад за рахунок постачальника. Canadian Food Inspection Agency – агенство, створене, серед іншого, для перевірки імпортних харчових товарів; понад 7000 робітників піклуються про те, щоб продукт, який не відповідає стандартам, ніколи не потрапив до країни.

Майже все, що потрібно знати про стандарти і вимоги до продуктів харчування та медикаменти, можна знайти на ресурсі Ask CFIA.

Ще один корисний інструмент – це AIRS CFIA: тут можна легко дізнатися про вимоги до різних продуктів.

Стандартизація товарів та митниця в Канаді – складний, але виважений механізм, складові якого працюють злагоджено, доповнюючи одна одну. Майже всі органи та структури мають вичерпну інформацію на своїх веб-сайтах і терпляче відповідають на телефонні запити.

Інформація про канадський імпорт/експорт є у вільному доступі – зокрема, сайт CBSA має Step By Step Guide, який у подробицях описує процес імпорту до країни; на цьому ж сайті можна отримати список товарів та вимог до них (включно з товарами, які заборонено імпортувати).

Майте на увазі, що при імпорті товар може бути затримано на необмежену кількість часу до з’ясування (за рахунок імпортера), тому це варто врахувати в плануванніконтексті часу та бюджету. Окрім того, при визначенні походження товару враховується вартість і походження матеріалів, з яких його зроблено.

Логістична складова експорту до Канади при ретельній підготовці не має викликати труднощів – митна очистка товарів у країні кленового листа має спрощений вигляд і може проводитися дистанційно. Прорахувати тарифи на доставку вам допоможе сайт searates.com.

Як продавати? Щодо каналів продажу в Канаді варто звернути увагу на декілька моментів. Одним з цікавих каналів може стати департамент держзакупівель Public Services and Procurement Canada, що в середньому щорічно робить закупівлі на 18 млрд канадських доларів, включно з великою кількістю імпортних позицій. На  порталі buyandsell.gc.ca можна зареєструватися для участі у держтендері, а за наявності питань до порталу можна зателефонувати до довідки +18008111148, де, як нас запевнили, дадуть ретельну відповідь на доречні запитання.  Держслужбовці відчувають себе морально зобов’язаними відповідати на питання зацікавлених експортерів. Цим можна з розумом користуватися.

У Канаді дуже професійно працюють галузеві асоціації, з якими радяться торгові представництва, та які також допомагають своїм членам в міжнародних відносинах. Контакти таких асоціацій можна знайти на сайті Canadian Chamber of Commerce.

Ще одна цікава організація, що займається розвитком торговельних відносин за такими країнами, як Україна, – це TFO Canada. На веб-сторінці цієї установи можна знайти багато порад щодо експорту до Канади та зареєструвати свою компанію в каталозі, щоб просувати свій товар серед місцевих баєрів.

У Канаді проживає одна із найбільших в світі українських діаспор – 1,3 млн людей. І хоча навряд чи її можна використовувати як канал продажів, але значну кількість спеціалістів українського походження можна знайти майже в кожному секторі країни. Ці знайомства доречно використовувати для отримання інших контактів в галузі та інформації про ринок.

Додатковим каналом для промо в Канаді можуть бути щорічні фестивалі української культури.

Юридичні особливості експорту в Канаду. Особливу увагу потрібно приділяти юридичним аспектам. Наприклад, у багатьох випадках діє прецедентне право, що враховує велику кількість кейсів за сторіччя. При цьому юристи дуже вузькоспеціалізовані – як у галузях права, так і територіально (у конкретних провінціях).

Дуже важливе питання – захист інтелектуальної власності. У Канаді є великий загал юристів, що спеціалізуються саме на позовах до брендів, які порушили чиїсь інтелектуальні права. Тому перед виходом на ринки цієї країни варто ретельно перевірити назви ваших брендів.

У цілому канадці досить консервативні. Всі серйозні твердження мають озвучуватися з посиланням на достовірне джерело. Але в цьому є й вагомий позитив: усі вони схильні чітко слідувати встановленим правилам та домовленостям. Існує культура фолоуапів та ведення нотаток зустрічі.

Як у Канаді сприймають усе українське? На відміну від південних сусідів, у Канаді про Україну знають майже всі. Імідж країни покращується, хоча і не дуже швидко. Українські товари продаються в основному в мережах супермаркетів, що спеціалізуються на східноєвропейських продуктах.

Велику роль у відносинах країн грає Зона вільної торгівлі між Україною та Канадою (CUFTA) – угода, яка діє з 1 серпня 2017 року, та відкрила для українських експортерів 98% свого ринку товарів. У цілому ж CUFTA має посприяти підтримці українських підприємств у виході на нові ринки та зміцненню торгових взаємовідносин між двома країнами.

Таким чином, незважаючи на всі норми, правила та стандарти, при правильній підготовці ринок Канади може бути цікавим для українських компаній, що вибудовують довгострокову стратегію міжнародної експансії. Адже після виходу вашого продукту чи послуги в Канаду та адаптації бренду до місцевих етнічних груп, ринки багатьох країн, включно з сусідніми США, стануть легшими для подальшого просування.

Відомості, викладені у матеріалі, частково увійдуть до курсу «Стратегія виходу на глобальні ринки», який пройде в kmbs 26 листопада 2018 року. 

Джерело: Mind The free trade regime between Ukraine and Canada has been in operation for over a year and has already attracted Canadian buyers to Ukrainian goods. In turn, this heightens the interest of Ukrainian suppliers in the Canadian markets.

The Canada-Ukraine Trade and Investment Support Project (CUTIS) conducted a two-week training program “How to Export to Canada” for representatives of the regional chambers of commerce and trainers from the leading business schools. The program included a more theoretical Ukrainian part in Kyiv and a Canadian one in Toronto and Ottawa. During the latter, program participants had an opportunity to communicate with Canadian government officials and representatives of non-governmental organizations responsible for various aspects of Canadian export of goods.

Dmytro Shvets, Director of Start Global, a lecturer at Kyiv-Mohyla Business School, shared with Mind the interesting insights he had received during the course.

Country Profile. Canada is a North American country with the area of 9.9 million square kilometres (16 times larger than Ukraine) and the population of just over 36 million. It is a federation of 10 provinces and three territories, each having unique “tastes” in the issues of import, customs, taxes, legislative regulation, etc. For example, to register a company in Canada, you need a local director, but not in British Columbia.

61% of Canada’s total population lives in two provinces: Ontario and Quebec. Canadians prefer to live in cities, of which the largest is Toronto.

In a multicultural and multilingual country (there are two official languages – English and French – at the federal level), a large number of different nations retain their culture and traditions. In recent years, the flow of immigrants from Asia to Canada has increased. This makes it necessary to take into account when positioning a product and negotiating it that your client may have the habits and traditions not inherent in North America.

Indigenous people (First nations) account for almost 5% of the total population – about 1.7 million people. Interestingly, the average age of the indigenous part is 32 years old (ten years younger than the rest of the population). But in general, Canadians are an aging nation: it is expected that a quarter of the country’s population will be over 65 years old in 2031. This should also be taken into account when determining the target clientele for your products when preparing for their export.

Who do Canadians trade with? Canada imports goods and services from most countries of the globe. It is one of top ten trade leaders and accounts for 2.2% of world imports. Mostly, it imports from the USA, China, Mexico and Germany, and exports to the above countries, as well as the UK and Japan.

Canada is one of the world’s leading importers, and this is a good reason for the most responsible attitude and high requirements for everything coming from outside. Canadian importers are responsible to the State for the quality of products and will require the same from the supplying exporters.

What are the requirements for foreign goods? It is prohibited to import products to Canada that could harm human health or life. Such goods are either destroyed or sent back at the expense of the supplier. Canadian Food Inspection Agency has been created, among other things, for checking imported food products; more than 7,000 of its employees are concerned to reject the products that do not meet the standards.

Almost everything you need to know about standards and requirements for food and medicine can be found on the Ask CFIA web resource.

Another useful tool is AIRS CFIA: Here you can easily find out about the requirements for different products.

Standardization of goods and Canadian customs is a complex but well-balanced mechanism with the components working in concert and complementing each other. Almost all authorities and agencies have comprehensive information on their websites and patiently answer telephone requests.

Canadian import/export information is freely available. In particular, the CBSA website has a Step By Step Guide, which describes the process of import to the country in detail. At the same site, you can get a list of products and requirements (including goods that are not allowed to be imported).

Keep in mind that the goods to be imported can be delayed indefinitely until clarification (at the expense of the importer), so this should be taken into account in planning your time and budget. In addition, when determining the origin of goods, the cost and origin of the materials from which it is made are taken into account.

The logistics component of export to Canada should not be a problem provided careful preparation – the customs clearance of goods in the country of maple leaf is simplified and can be carried out remotely. You will be able to calculate the shipping rates at the website searates.com.

How to sell? With regard to Canadian sales channels, it is worth considering a few issues. One of the most interesting channels can be Public Services and Procurement Canada, which annually makes purchases for $18 billion Canadian dollars including a large number of imported items. At the web-portal buyassell.gc.ca, you can get registered for participation in the public tenter, and if you have questions, you may call +18008111148 and, as we are assured, get a detailed answer to the relevant questions. Civil servants feel morally obliged to respond the questions of interested exporters. It would be wise to use this.

In Canada, industry associations that advise trade missions are also very professional and help their members in international affairs. Contacts of those associations can be found on the Canadian Chamber of Commerce website.

Another interesting organization that deals with the development of trade relations with countries such as Ukraine is TFO Canada. You can find many tips on exports to Canada and register your company in the directory at its web page in order to promote your product among buyers.

Canada has one of the largest Ukrainian diasporas in the world – 1.3 million people. Although it is unlikely that it can be used as a sales channel, a significant number of Ukrainian-born specialists can be found in almost every sector of the country. These acquaintances would be good to use to get alternative contacts for industry and market information.

An additional channel for promotion in Canada can be annual festivals of Ukrainian culture.

Legal features of export to Canada. Special attention should be paid to legal aspects. For example, there is a case-law applied in many cases that takes into account the large number of cases for the century. At the same time, lawyers are highly specialized – both in the branches of law and geographically (in specific provinces).

Another very important issue is the protection of intellectual property. Canada has a large number of lawyers specializing in lawsuits against brands that violate someone’s intellectual property rights. Therefore, it is worth thoroughly checking the names of your brands before going to the country’s markets.

In general, Canadians are quite conservative. All serious statements should be made with reference to a reliable source. However, this also has a significant positive effect: they are all inclined to comply strictly with established rules and arrangements. There is a culture of follow-ups and taking notes of the meeting.

How can Canada perceive all Ukrainian? Unlike southern neighbours, almost everyone in Canada knows about Ukraine. The image of the country is improving, although not very fast. Ukrainian goods are sold mainly in supermarket chains specializing in Eastern European products.

The Free Trade Agreement between Ukraine and Canada (CUFTA), which is in force since August 1, 2017, has opened up 98% of its goods market to Ukrainian exporters. In general, CUFTA is expected to support Ukrainian companies in entering new markets and strengthen trade relations between the two countries.

Thus, despite all the regulations, rules and standards, with proper preparation Canadian market may be of interest to Ukrainian companies that build a long-term strategy of international expansion. After all, as you have set your product or service in Canada and adapted the brand to local ethnic groups, markets in many countries, including the neighbouring US, will become easier for further advancement.

Information contained in this publication will partly be included into Global Market Access Strategy course, which will be held at kmbs on November 26, 2018.