Історія компанії KaDar, найбільшого виробника взуття на Західній Україні, почалася в далекому 1999 році. На даний момент потужності виробництва дають можливість компанії виготовляти близько 500 пар взуття в день. KaDar активно виходить на нові ринки, в тому числі і на ринок Канади. Як компанія готувалася до міжнародної виставки Toronto Show Show і які перші результати, розповідає Галина Панас, менеджер з розвитку експорту KaDar.    

Компанія KaDar протягом 20 років успішно працює на українському ринку, більше 5 років експортує свою продукцію до  країн ЄС.

Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною надала нам чудову можливість постачати взуття KaDar канадським споживачам за нульовою ставкою ввізного мита.

Завдяки співпраці з проектом CUTIS ми отримали змогу брати участь у виставках взуття Toronto Show Show, адже це хороша нагода показати свою продукцію ключовим гравцям ринку взуття в Канаді. Перша виставка відбувалася наприкінці серпня 2018, наступна – 20-22 лютого цього року.

Під час підготовки до першої виставки ми мало розуміли, яке саме взуття необхідно показати канадським клієнтам. Адже, в Україні та Канаді існують свої особливі смаки, вподобання та тенденції. Не завжди актуальні моделі взуття в Україні будуть користуватися попитом в Канаді, і навпаки. Тому нам було нелегко підготуватися до серпневої виставки та визначитися з асортиментом.

Зараз ми вже набагато краще розуміємо, що потрібно канадському споживачеві. Перша виставка та зустрічі з потенційними клієнтами, перемовини з імпортерами допомогли нам зрозуміти потреби та вимоги на канадському ринку.

Саме тому під час підготовки до другої виставки (лютий 2019) ми були «добре підкованими» стосовно асортименту, вимог, якості продукції. На виставку ми привезли саме ту продукцію, яка може зацікавити потенційного споживача в Канаді.

Ми бачимо хорошу перспективу експорту взуття KaDar до Канади, оскільки почули позитивні відгуки про нашу продукцію. Очікування позитивні, хочемо знайти хорошого бізнес-партнера на довготривалу та взаємовигідну співпрацю.

Вже зараз маємо перше замовлення, яке ми успішно виконали. Працюємо над подальшими замовленнями, готуємо колекцію відповідно до вимог канадського ринку.

Маємо надію на успішний експорт до Канади. Хочемо, щоб канадські споживачі оцінили високу якість взуття від українського виробника та повірили в потенціал успішної співпраці з нашою компанією. Найважливішою винагородою для нас буде вдячність клієнта та визнання компанії як надійного бізнес-партнера.

Більше про успіхи українських виробників на Toronto Shoe Show ви зможете дізнатися за посиланням The history of KaDar, the largest footwear manufacturer in Western Ukraine, began back in 1999. At the moment, the production capacity enables the company to produce about 500 pairs of shoes per day. KaDar is actively entering new markets including the Canadian market. Halyna Panas, KaDar Export Development Manager, tells about the company’s preparation for the international exhibition – Toronto Shoe Show and its first results.    

KaDar has been successfully operating in the Ukrainian market for over 20 years and exporting its products to EU countries for more than 5 years.

The Free Trade Agreement between Canada and Ukraine gave us an excellent opportunity to supply footwear to Canadian consumers at zero import duty rate.

Due to our cooperation with the CUTIS project, we were able to participate in the Toronto Shoe Show, as it is a good opportunity to showcase our products to key players in the Canadian market. The first exhibition was held in late August 2018, the next one – on 20-22 February this year.

When preparing for the first exhibition, we did not understand exactly what shoes should be shown to Canadian clients. After all, Ukraine and Canada have their own specific tastes, preferences, and trends. Not always trendy models of footwear in Ukraine will be in demand in Canada, and vice versa. Therefore, it was not easy for us to prepare for the August exhibition and decide on the product mix.

We are now much better aware of what Canadian consumers need. The first exhibition and meeting with potential customers, talks with importers helped us understand the needs and requirements of the Canadian market.

That is why, when preparing for the second exhibition (February 2019), we were quite savvy in terms of mix, requirements and product quality. We brought exactly the products that might be of interest to potential consumers in Canada.

We see good prospects of exporting KaDar shoes to Canada as we got positive feedback on our products. Expectations are positive, we want to find a good business partner for long-term and mutually beneficial cooperation.

We already have our first order that we successfully completed. We work on further orders, prepare a collection in accordance with the requirements of the Canadian market.

We hope for successful exports to Canada. We want Canadian consumers to appreciate the high quality of shoes by the Ukrainian manufacturer and believe in the potential successful cooperation with our company. The most important reward for us will be the customer’s appreciation and recognition of the company as a reliable business partner.

Find out more about the success of Ukrainian producers at Toronto Shoe Show by following the link