Канада розпочинає проект тривалістю в п’ять років та обсягом в 13 млн канадських доларів з пошуку українських компаній-експортерів, які зможуть «злетіти» на внутрішньому ринку країни.

Дослідницька організація Сonference board of Canada коштом уряду Канади починає проект з пошуку українських компаній, які могли б постачати свою продукцію на канадський ринок. Пол Дарбі, представник організації, розповів Delo.UA про те, кого вони хочуть знайти й що для цього робитимуть.

Існує багато причин, з яких ми розпочали цей проект. В Канаді багато українців – діаспора налічує 1,3 млн людей. Звісно, ці люди зацікавлені в роботі з Україною. Крім того, в України та Росії зараз складні відносини, Україна шукає нові ринки експорту, й ми готові допомогти, адже Канада – один з таких потенційних ринків. На мою думку, наразі такий проект навіть більш актуальний, ніж якби ми запустили його 3-4 роки тому.

Ми підписали угоду з Торгово-промисловою палатою України та Канадським урядом про початок проекту, мета якого – наростити експорт з України до Канади та збільшити інвестиції з Канади в Україну. Проект триватиме п’ять років. Наразі ми на старті та поки що зустрічаємося з організаціями та придивляємося до місцевих виробників.

Коли ми закінчимо дослідження, ми знатимемо, на яких продуктах фокусуватися, та почнемо відбирати конкретних виробників. Ми повинні зрозуміти, де саме ці продукти виробляються, тому будемо працювати з регіональними компаніями та залучати місцеві організації й торгові палати для проведення тренінгів.

Але я точно знаю, що ми хочемо знайти компанії, в продукції яких є певна додана вартість. Розумієте, звісно, можна продавати за кордон мед за копійки. А замість цього можна продавати косметику, зроблену на основі меду, дохід від продажу якої буде значно вище доходу від продажу меду.

Нашим основним партнером є Мінекономіки. Але ми також працюємо з організаціями з приватного сектору, наприклад, регіональними торговими палатами. В перспективі – певні напрямки співпраці розвивати через партнерство з тренінговими організаціями та університетами, які допомогли б передати знання власникам малого та середнього бізнесу.

Наша цільова аудиторія – це власники малого бізнесу, в якого є перспективи експорту до Канади.

На додачу ми будемо надавати технічну допомогу. По-перше, це пакування, маркетинговий матеріал, який би приваблював канадців, консультації про те, що канадцям потрібно в плані якості. Крім того, це проведення тренінгів, які підготують людей, що будуть здатні в подальшому допомагати локальним експортерам з виходом на зовнішні ринки.

Досліджувати український ринок ми плануємо близько року, щоб зрозуміти, які продукти добре продаватимуться в Канаді, які компанії готові до експорту. Наша місія – це лише перший крок. Потім на базі зібраної інформації нам потрібно буде конкретизувати, як буде розвиватися проект в подальшому – на це знадобиться ще близько двох місяців – й тоді, десь у червні, проект запрацює на повну, тоді почнеться основна робота та фінансова підтримка.

Кошти на сам проект виділяє уряд Канади, але частину витрат на себе має взяти приватний сектор. В рамках проекту ми збираємося привозити компанії до Канади на заходи, торговельні шоу, влаштовувати b2b івенти. Й компаніям потрібно буде оплатити частину видатків, щоб туди дістатися. Ми поки що не знаємо, яку саме частину зможемо взяти на себе – можливо, це буде 50/50, можливо, компаніям доведеться оплатити 1/3 від вартості, можливо, 2/3. Це залежатиме від сектора, в якому працює компанія, типу бізнесу та продуктів, які ми виберемо, а також від того, чого, на нашу думку, вони можуть досягнути. Але на плечі компанії ляже оплата як мінімум третини витрат. Увесь проект оцінено в 13 млн канадських доларів.

Одне з завдань, яке ми вирішуємо протягом нашої місії, полягає у зустрічах з іншими донорськими організаціями. Ми зустрічалися з ЄБРР та розглядаємо можливість тою чи іншою мірою співпрацювати з ними в майбутньому. У нас була розмова на цю тему, але ми поки що нічого не вирішили, проте є галузі, в яких кооперація з ЄБРР була б ефективною.

ЄБРР працює з фінансуванням від ЄС для підтримки приватного сектору, але вони не сфокусовані окремо на експорті, проте працюють на розвиток місцевих виробників. Й вони цікаві нам як партнери, які можуть допомогти доростити місцевого виробника та підготувати їх для експорту.

За більш докладною інформацією з приводу участі в проекті можна звернутися за адресою: isanzharovskyi@yahoo.com, контактна особа – Ігор Санжаровський, директор проекту в Україні.

Якщо ви хочете дати про себе знати проекту, то в даних, що надсилаєте на згадану вище адресу, варто згадати: назву компанії, ім’я керівника/власника, контактні дані, інформацію про те, що виробляє компанія та обсяги виробництва, чи є досвід експорту продукції та чому ваш продукт матиме успіх на ринку Канади. With the financial support provided by the Government of Canada the Сonference Board of Canada, a research organization, launches a project to identify the Ukrainian companies with potential capacity to export goods to Canada. Paul Darby, CBC, told Delo.UA whom they intend to find and what they are going to do for that.

There are a lot of reasons why we have started this project. There are a lot of Ukrainians in Canada: Ukrainian diaspora is 1.3 million people. Certainly, they are interested in working with Ukraine. Besides, currently Ukraine-Russia relations are tense. Ukraine seeks new markets for its exports, and we are ready to help, because Canada is one of such potential markets. In my view, at present the project is even more timely than if we had launched it 3-4 years ago.

We have signed an agreement with the Ukrainian Chamber of Trade and Commerce and the Government of Canada on the launch of the project aimed at increasing Ukrainian exports to Canada as well as increasing investments from Canada to Ukraine. The project is scheduled for five years. We are at the very initial phase now, and so far we conduct meetings with various organizations and are taking a closer look at local producing companies.

As soon as we finish our survey, we shall be informed which products we are going to focus on; then we shall start choosing specific producing companies. We must understand where exactly the goods are produced. Therefore, we are going to work with the companies based in regions and involve local organizations and chambers of commerce to conduct trainings.

But, I am certain that we are willing to find the companies whose products include specific added value. You see, surely enough, one can sell honey somewhere abroad at a ridiculously low price. Instead, one can sell beauty care products made with honey, and one is supposed to make much more money on selling these products than just honey.

Our key partner is the Ministry of Economic Development and Trade.  But we also work with private sector organizations, e.g. regional chambers of commerce. In future we plan to cooperate in some areas through partnerships with training organizations and universities that would contribute to transferring the knowledge to small and medium businesses’ owners.

Our target audience is the small businesses with prospects for exports to Canada.

Additionally, we are going to provide technical assistance. First, it is about packaging, marketing staff to sell the goods for Canadians, providing advice on Canadians’ quality requirements. Besides, it is about conducting trainings to train the individuals who will be helping local exporters to enter the external markets.

We plan to spend around 1 year to study the Ukrainian market in order to understand which products will sell well in Canada and which companies are fit to do exports. Our mission is just the first step. Then through analysis of the collected data we need to specify how the project shall be developing in future. It will take around two months. After that, by around June, the project will start to work in its entirety: the key activities will commence and financial support will be provided.

It is the Government of Canada that finances the project, but the private sector is supposed to share some expenditures. Within the frame of the project we plan to bring the companies to Canada to attend various events, trade shows, organize b2b events. The companies will have to cover some of the expenses to travel there. We do not know yet which share of the expenses must be covered by the companies: maybe it will be 50/50, or maybe they will cover 1/3 or 2/3 of the costs. It will depend on the sector where the company works, the type of business and products we shall choose as well as their prospective chances for success. However, the companies will have to cover at least 1/3 of the costs, anyway. The project’s total budget is 13 million CAD.

One of the objectives we are addressing within this mission is to meet other donor organizations. We have already had a meeting with the EBRD and we are considering the opportunities to cooperate with them to this or that extent. We already spoke with them about this, but we have not reached any specific decisions yet. However, there are areas where our cooperation with EBRD might appear efficient.

EBRD works on use of EU funding to support private sector, but they do not always focus specifically on exports, they concentrate on support for local producers’ development. We are interested in cooperating with them as partners who are able to help with developing local manufacturers and prepare them for exports activities.

More information on participating in the project is available through sending an e-mail – isanzharovskyi@yahoo.com – to Ihor Sanzharovsky, the project director in Ukraine.

If you want to provide information about you for the project, you should include the following data while sending an e-mail to this address: the name of your company; the name of an owner/chief executive officer; contact info; what your company’s products are, your production volumes; whether you have an experience in exporting your products and why will your product be a success at the market of Canada.