Вітаємо компанію SIDCON серед наших членів!

Консалтингова компанія «СІДКОН» працює на ринку безпеки в галузі інформаційно-аналітичних послуг з 2002 року для приватних та державних організацій (в Україні та інших країнах).

Основні напрямки роботи:

 • Аналіз ділових партнерів і конкурентів в Україні і за кордоном: діяльність компанії на ринку; аналіз платоспроможності і надійності компанії; історія розвитку та ділова репутація компанії;
 • Інформаційний супровід бізнесу за кордоном: консультативна допомога (підбір експертів) в питаннях: реєстрації компаній, юридичного, бухгалтерського супроводження; отримання дозволів, сертифікатів та ліцензій, необхідних в діяльності компаній;
 • Розробка стратегії і плану виходу компанії на новий ринок (в новий регіон), аналіз ринкових ризиків для нових гравців;
 • Маркетингові дослідження: загальна ситуація на ринку, структура ринку, характеристика основних гравців ринку і аналіз їх ринкових часток;
 • Проведення конкурентного аналізу та розробка конкурентної стратегії: проведення порівняльного конкурентного аналізу компанії на ринку; загальна оцінка ефективності роботи бізнесу; розробка конкурентної стратегії і корпоративного стандарту компанії для збереження конкурентних позицій на ринку і найбільш ефективного розвитку бізнесу;
 • Розробка системи корпоративної безпеки для підприємства (компанії, банку);
 • Проведення кібераудиту в компанії, банку; розробка системи кібербезпеки та кіберзахисту в компанії, банку;
 • Аналіз політичної ситуації в Україні / окремих регіонах України;
 • Аналіз окремих політичних постатей: прямі та приховані зв’язки (політика, економіка), сфера інтересів, оточення, вплив на ситуацію в Україні, сильні та слабкі сторони;
 • Виявлення зв’язків (прямих та прихованих) українських підприємств/осіб з Російською Федерацією, Білоруссю;
 • Оцінка зовнішніх та внутрішніх корупційних ризиків українських підприємств.

 

Спеціалісти компанії Сідкон є компетентними в аналізі всіх ключових галузей української економіки:

 • сільське господарство
 • енергетика
 • оборонний сектор
 • видобувна промисловість
 • нафтогазовидобування та нафтопереробка
 • хімічна промисловість
 • металургія
 • машинобудування
 • лісовиробничий комплекс
 • будівництво та будматеріали
 • ринок землі
 • фінансова система
 • охорона здоров’я, медицина та медичний туризм
 • ІТ та  інші галузі, що становлять інтерес для замовника.

 

Причини роботи з компанією СІДКОН:

– компанія СІДКОН має 20-річний, а її експерти – більш ніж 30-річний реальний досвід роботи у сфері аналітичного супроводу ділових партнерів в Україні, мінімізації ризиків та комплексної безпеки;

– багаторічний досвід роботи з іноземними компаніями, холдингами, державними корпораціями, вищими навчальними закладами;

– глибоке розуміння нашими експертами ситуації в Україні (її регіонах, ринках, бізнесі та

ін.), причин та наслідків прийняття тих чи інших стратегічних для України рішень, взаємозв’язків бізнесу та політики, особливостей ведення бізнесу в Україні та ін.;

– наявність колосальної кількості джерел об’єктивної інформації та власних розроблених унікальних технологій обробки такої інформації та проведення досліджень;

– членство в міжнародних профільних асоціаціях з безпеки (WAD), що багато років дозволяє нам підключати зарубіжні незалежні джерела інформації та проводити міжнародні дослідження та розслідування;

– системний та комплексний підхід до вирішення аналітичних завдань, що дає розуміння замовнику реальної, цілісної, об’єктивної ситуації (на ринку, на політичній арені, окремому підприємстві тощо), а не окремих її елементів;

– багаторічний досвід участі в безпекових, інвестиційних конференціях, а також викладання у сфері мінімізації ризиків, комплексної безпеки та аналітичного супроводу для міжнародних корпорацій та компаній.

Колектив експертів компанії «Сідкон» володіє більш ніж 30-річним реальним досвідом роботи у сфері аналітичного супроводу бізнесу в Україні, мінімізації ризиків, побудовою систем комплексної безпеки, багаторічним досвідом роботи з іноземними компаніями, холдингами, державними корпораціями, приватним бізнесом (банки, страхові компанії, промислові підприємства, агрохолдинги та ін. сектори ринку), закладами вищої освіти.

Накопичений досвід дозволив колективу експертів під керівництвом власника компанії Юрія Когута створити понад 20 книг та посібників з питань корпоративної безпеки. Всі видання є квінтесенцією підготовки та професійного досвіду автора та містять сучасні універсальні технології та ефективні методики побудови систем безпеки, мінімізації ризиків, аналітичного забезпечення при роботі на ринку. Книги авторського колективу компанії “Сідкон” представляють практичну користь та інтерес для  підприємців, представників бізнесу, які займаються поточними та стратегічними питаннями розвитку та безпеки бізнесу.

 

 

Recommended Posts