26 вересня відбудеться безкоштовний вебінар “Жінки в бізнесі: Досвід розвитку бізнесу в Канаді” в рамках програми She Exports. Реєструйтесь!

Офісу з просування експорту та проект CUTIS проводять вебінар для жінок у бізнесі в рамках програми She Exports.

Тема: Жінки в бізнесі: Досвід розвитку бізнесу в Канаді

Спікер: Вікторія Умін, старший директор по розвитку міжнародного бізнесу Ag Growth International (Канада), провідного міжнародного виробника обладнання для перевалки та зберігання зерна. Вікторія більше 10 років працює в компанії та бере безпосередню участь в міжнародному розвитку бізнесу. Більше можна дізнатися тут https://www.linkedin.com/in/victoria-umin-8bb51711/.

Час: 26 вересня, 17:00 – 18:00

Які питання будуть розглядатися?

 1. Які навички потрібно розвивати у сучасному бізнесі у зв’язку з глобальними трендами майбутнього?
  2. Що потрібно змінити в бізнесі, щоб бути ефективними у сучасній економіці?
  3. Які практичні поради з розвитку бізнесу можете дати?
  4. Що врахувати у експортному плані щодо виходу на ринок Канади?
  5. Практичні поради жінкам-підприємницям з урахуванням досвіду в Україні, Канаді та інших країнах.

 Мова: українська

Як долучитися?

Зареєструватися можна за посиланням https://goo.gl/forms/HKugPldqNPEzjM2J3

1) Заповніть цю реєстраційну форму:
– Заповніть інформацію про себе та компанію
– Наприкінці у цій реєстраційній формі напишіть у спеціально відведеному полі Ваші запитання спікерам за темами вебінарів.

2) Після цієї реєстрації Ви отримаєте підтвердження на пошту, вказану в реєстраційній формі, та онлайн-посилання для перегляду онлайн-трансляції вебінарів за вищезгаданим графіком.

Після заповнення цієї форми натисніть SUBMIT для відправки та завершення Вашої реєстрації

Контактна особа для довідок про серію вебінарів She Exports – Аліна Севастюк alinasevastyuk@epo.org.ua, +380674628282.

Хочете дізнатися більше про експорт до Канади? Ви можете абсолютно безкоштовно завантажити покроковий посібник по експорту до Канади за посиланням https://cutisproject.org/success/icanexport/ Export Promotion Office and CUTIS project run a webinar within the She Exports platform.

Topic: Women in Business: Business Development Experience in Canada

Speaker: Victoria Umin, Senior Director, International Business Development at Ag Growth International (Canada), a leading international producer of grain handling and storage equipment. Victoria has been working in the company for more than 10 years and takes a direct part in international business development. You can find more here https://www.linkedin.com/in/victoria-umin-8bb51711/.

Time: September 26, 17:00 – 18:00

What issues will be considered?

 1. What skills should be developed in the modern business in connection with global trends?
 2. What needs to change in business to be effective in the modern economy?
 3. What practical business development tips can you give?
 4. What to consider in the export plan for entering the Canadian market?
 5. Practical advice for women entrepreneurs, based on experience in Ukraine, Canada and other countries.

 Language: Ukrainian

How to join?

You can register at https://goo.gl/forms/HKugPldqNPEzjM2J3

1) Fill out this registration form:

– Fill in information about yourself and your company

– At the end of this registration form, write your questions to the speakers on the topics of the webinar in a specially designated field.

2) After this registration, you will receive a confirmation to the mail provided in the registration form, and online link to view the online broadcasting of webinars on the above schedule.

After completing this form, click SUBMIT to complete your registration

Contact person Alina Sevastyuk alinasevastyuk@epo.org.ua, +380674628282.

Want to learn more about exports to Canada? You can download the Step by Step Guide for free at https://cutisproject.org/success/icanexport/