Поводження з промисловими відходами є однією з найгарячіших природоохоронних тем. На жаль, в українських реаліях бізнес розглядає промислові відходи скоріше як проблему, а не потенційно цікавий додатковий ринок. І це при тому, що ефективна переробка відходів напряму пов’язана із конкурентоздатністю українських компаній на міжнародних ринках.

Де знайти закупівельників конкретного виду відходу? До кого звернутися за роз’ясненням нових регулювань?… Ці та не тільки питання часто постають перед українським бізнесом.  Ви питаєте – ми відповідаємо.

Проект CUTIS у п’ятницю 12 жовтня 2018 року об 11:00 годині проведе вебінар з Олександром Семенцем, заступником директора Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності, начальником Управління поводження з відходами та екобезпеки Міністерства екології на тему «Промислові відходи: проблеми vs нові можливості».

Під час вебінару планується розглянути наступні питання:

  • регулювання поводження з відходами на виробничих підприємствах;
  • наявний ринок поводження з промисловими відходами та його подальший розвиток;
  • перспективи інвестування у сектор переробки промислових відходів;
  • шляхи запобігання утворенню відходів, підвищення ресурсоефективності виробництва.

Бажаючих взяти участь просимо зареєструватися за посиланням: https://goo.gl/forms/e8phhRElbUdgjnIg1

За додатковою інформацією можете звертатися до Зої Павленко, експерта з охорони навколишнього середовища проекту CUTIS. Тел.: (097)167-21-07. Email: zpavlenko@cutisproject.org Industrial waste is one of the most discussed environmental topics. Unfortunately, in Ukrainian realities, the business considers industrial waste as a problem rather than a potentially interesting additional market. Moreover, efficient waste recycling is directly related to the competitiveness of Ukrainian companies in international markets.

Where to find the buyers for the particular type of industrial waste? Who can explain the new regulations? There are a lot of problematic issues for Ukrainian business.

That is why the Canada-Ukraine Trade and Investment Promotion (CUTIS) project will hold a webinar with Alexander Semenets, Deputy Director of the Department of Environmental Security and Licensing, and the Chief of the Department of Waste and Ecology Management of the Ministry of Ecology.

Topic: “Industrial Waste: Problems vs New Opportunities”

Time: Friday, October 12, 11:00 AM

The following issues will be discussed:

  • regulation of industrial waste management;
  • the market for industrial waste management and its further development;
  • prospects for investing in the industrial waste recycling sector;
  • ways to increase the efficiency of the industrial waste recycling

To participate please register: https://goo.gl/forms/e8phhRElbUdgjnIg1

For additional information, please contact Zoya Pavlenko, environmental expert of the CUTIS project. Tel: (097) 167-21-07. Email: zpavlenko@cutisproject.org