Щоб озброїти українських експортерів арсеналом передового досвіду для роботи на світових ринках Офіс з просування експорту, Канадсько-українська торгова палата та Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі (ITFC) за сприяння Канадсько-українського проекту з підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS) ініціюють серію інформаційних семінарів “Smart exports” з широкого кола питань міжнародної торгівлі.

13 квітня 2017 року запрошуємо вас на перший захід серії – семінар на тему «Зовнішньоекономічні договори, форми розрахунків та мінімізація ризиків», який відбудеться о 10:00 в будівлі Музею НаУКМА (вул. Григорія Сковороди, 2; карта як дістатися: http://bit.ly/2oEzS2D).

Реєстрація на семінар закрита. Подробиці за посиланням: https://www.facebook.com/events/286681141761377/

Телефон для довідок: +38 (044) 277-23-95. Контактна особа: Наталі Павлюк.

Спікери:

Анжела Махінова – провідний експерт з права міжнародної торгівлі Українського центру сприяння інвестиціям та торгівлі, переможець у категорії «Найкращий юрист у сфері міжнародної торгівлі в Україні» за версією Client Choice Awards 2017. Анжела надає консультації з усіх аспектів права міжнародної торгівлі, включаючи міжнародні трансакції і договори, фінансові аспекти торговельних операцій, агентські договори і дистрибуцію, франчайзинг, захист прав споживачів, а також з митних питань.

Сергій Костогриз – начальник управління торгового фінансування департаменту обслуговування мультинаціональних компаній та торгового фінансування АТ «Райффайзен Банк Аваль», Голова комісії з питань банківської техніки та практики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, зовнішній консультант ЄБРР за напрямком торгового фінансування. Сергій – сертифікований спеціаліст з питань міжнародної торгівлі, має практичний досвід з реалізації міжнародних торговельних проектів. To get Ukrainian exporters acquainted with the best practices of the global trade Export Promotion Office, Canada-Ukraine Chamber of Commerce and Ukrainian Investment & Trade Facilitation Centre, with the support of Canada-Ukraine trade and investment support project (CUTIS) initiated a series of “Smart exports” seminars on a wide range of international trade issues.

On April 13, 2017, we invite you to the first event of the series – seminar on “Foreign trade contracts, forms of payment and risk minimization”, which will be held at 10:00 in Kyiv-Mohyla Academy Museum, (Hryhoria Skovorody Str. 2) – map: http://bit.ly/2ocUuLG).

Registration is closed. More at: https://www.facebook.com/events/286681141761377/

Telephone for inquiries: +38 (044) 277-23-95. Contact person: Natalie Pavliuk

Speakers:

Angela Mahinova – a leading expert on international trade law of the Ukrainian Investment & Trade Facilitation Centre, “Best lawyer in the field of international trade in the Ukraine” category winner in the according to the Client Choice Awards 2017. Angela has an expertise in all aspects of international trade law, including international transactions and agreements, financial aspects of trading operations, agency agreements and distribution, franchising, consumer protection and customs issues.

Sergey Kostogryz – Head of Trade Finance Department Multinational Companies & Trade Finance Servicing Division at Raiffeisen Bank Aval, the Chairman of the Commission on banking technique and practices of the Ukrainian national Committee of International chamber of Commerce, external consultant of the EBRD in trade financing. Sergey is a certified specialist in international trade and has practical experience in the implementation of international trade projects.