Чому часто буває так, що переговори з зарубіжним партнером закінчуються нічим одразу ж після першої зустрічі?

Звичайно, відповідь на це питання є комплексною, а на успішність діалогу одразу впливають багато різних факторів. Одни з них – ментальні та культурні відмінності представників різних країн, ми говоримо різними мовами, маємо різні світогляди, цінності.

Вже 17 березня в рамках освітньої ініціативи Офісу з просування експорту ми поговоримо про головні складові ефективних переговорів із західними партнерами та дізнаємося, які культурні відмінності можуть стати на заваді успішній діловій угоді. І все це – на реальних бізнес-кейсах.

Лектор:
– Джорж Лупаску-Пруна, спеціаліст з міжкультурних комунікацій,акредитований проф. Гертом Хоффстеде.

Зверніть увагу, що робочою мовою заходу є англійська. Тож, окрім отримання корисних знань, можна попрактикувати мовні навички 🙂

У програмі заходу:

  • Вплив національної культури на бізнес
  • Комунікація та переговори з іноземними партнерами
  • Симуляція (практичне завдання)
  • Діагностика реального кейсу, використовуючи модель Hofstede’s 6D
  • Сесія питання/відповідь

Реєстрація доступна за даним посиланням: https://goo.gl/forms/og2JK0b2IupWPAen2

Будь ласка, зверніть увагу: кількість учасників є обмеженою, а реєстрація доступна лише для представників українських компаній-експортерів. Дякуємо за розуміння!

Виникли запитання або ж потрібна допомога? Контактна особа: +38 093 931 61 51, ykutovy@epo.org.ua – Ярослав Кутовий, менеджер освітніх проектів Офісу з просування експорту. Why is it that negotiations with a foreign partner often come to nothing immediately after the first meeting?

Of course, the answer to this question is complex, and the success of the conversation is shaped by many different factors. Some of them – the mental and cultural differences of people in different countries, we speak different languages, have different attitudes, values.

On March 17 as part of the educational initiative the Export Promotion Office, we talk about the main components of effective negotiations with Western partners and about what cultural differences may impede the successful business transaction. And real business cases.

Lecturer:
– George Lupascu-Pruna, a specialist in intercultural communications,accredited by Professor Gert Hofstede.

Please note that the working language of the event is English. Therefore, in addition to receiving useful knowledge, you can practice your language skills 🙂

The program of the event:

  • The influence of national culture on business
  • Communication and negotiations with foreign partners
  • Simulation (practical exercise)
  • Diagnosis of a real case, using the model Hofstede’s 6D
  • Q&A session

Registration is available at: https://goo.gl/forms/og2JK0b2IupWPAen2

Please note: the number of participants is limited and registration is only available for Ukrainian exporters. Thanks for your understanding!

Have any question or need help? Contact person: +38 093 931 61 51, ykutovy@epo.org.ua – Yaroslav Kutovy, Manager of educational projects of the Export Promotion Office