Платформа SheExports Офісу з просування експорту в партнерстві з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Канадсько-українським проектом з підтримки торгівлі та інвестицій  та Western NIS Enterprise Fund запрошують українських підприємиць приєднатися до панельної дискусії в рамках S/HE Congress 2017 :

“Що мають змінити українки в бізнесі, щоб бути конкурентоспроможними на глобальному ринку”.

Модератор – Керівник Офісу з просування експорту Мар’яна Каганяк.

Учасниці дискусії:
– Наталія Микольська, Торговий представник України, заступниця Міністра економічного розвитку і торгівлі,
– Олена Кошарна, засновниця та виконавчий директор Horizon Capital

Також до участі запрошені дві мега-натхненниці з США та Канади:
– Віржджиня Літлджон, співзасновниця та президент компанії Quantum Leaps (США) та делегатка від США до W20, яка розкаже про бар’єри, які варто подолати зсередини, щоб змінити світ ззовні
– Дебора Юден, бізнес-консультант та спеціаліст з міжнародної торгівлі (Канада), яка розкаже про взяємозв’язок принціпів різноманітності та експортного бізнесу.

Повна програма S/HE CONGRESS.

Реєструйтесь на S/HE CONGRESS за посиланням та приходьте на панельну дискусію та лекції. NB: Перші 300 реєстрацій на Конгрес – безкоштовні! Export Promotion Office’s SheExports Platform in partnership with the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine,  Canada-Ukraine Trade and Investment Support project and  Western NIS Enterprise Fund invite Ukrainian businessmen to join the panel discussion within the S/HE Congress 2017:

“What should  Ukrainian business women change in order to be competitive on the global market”.

Moderator – Head of the Export Promotion Office Mariana Kahanyak.

Participants of the discussion:
– Natalia Mykolska, Trade Representative of Ukraine, Deputy Minister of Economic Development and Trade,
– Olena Kosharna, founder and CEO of Horizon Capital

Two mega-inspectors from the US and Canada have also been invited to participate:
– Virginia Littlejohn, co-founder and president of Quantum Leaps (USA) and a delegate from the United States to the W20, who will outline the barriers to be overcome from the inside to change the world from the outside
– Deborah Youden, Business Consultant and International Trade Specialist (Canada), who will talk about connecting the principles of diversity and export business.

Full S/HE CONGRESS program.

Register for S/HE CONGRESS at the link and join the panel discussion and lectures. NB: The first 300 registrations for the Congress are free!