Канадсько-Український проект з підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS) та сертифікаційний орган «Органік Стандарт» за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України розробили посібник «I CAN EXPORT ORGANIC. Огляд ринку та регулювання органічних товарів у Канаді», офіційна презентація якого відбудеться за участю Надзвичайного і Повноважного Посла Канади в Україні Романа Ващука, Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва (участь уточнюється) та Ольги Трофімцевої, заступника Міністра аграрної політики та продовольства України (участь уточнюється).

Коли? 9 жовтня 16:00-18:00

Де? готель «Воздвиженський», вул. Воздвиженська, 60А, Київ

Чому це важливо?

Зростання показників експорту продукції українського виробництва протягом першого року дії Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною свідчать, що чимало представників бізнесу вже користується її вигодами. Органічні товари, виробництво яких має ряд позитивних екологічних наслідків для України, є надзвичайно затребуваними у Канаді.

Наразі канадський ринок органічних товарів є п’ятим за обсягом у світі із грошовим вираженням у $5.4 млрд CAD. Він невпинно зростає впродовж останнього десятиліття, опереджаючи середні показники харчової галузі. Ніколи до цього так багато канадців не цікавилися органічним сектором: 2/3 населення в країні купують органічні товари щотижня. Причому, левова частка цих товарів у Канаді представлена органічною їжею та напоями.

Водночас, канадські регулювання та сертифікація органічних товарів дуже наближені до відповідних регулювань США. Це означає, що для українських виробників сектору Канада може стати трампліном для підкорення органічного ринку всього північноамериканського континенту.

NB! Проект CUTIS виділяє органічні товари серед інших експортних напрямів, надаючи як консультативну, так і фінансову підтримку українським органічним виробникам.

Які питання будуть обговорюватися?

  • основні тренди розвитку канадського органічного ринку в останні роки
  • співвіднесення ринкових можливостей, нюансів санітарного/фітосанітарного регулювання та логістичних аспектів для віднайдення бізнес можливостей для українських органічних виробників
  • обговорення можливостей співфінансування сертифікації українських виробників органічних товарів за канадськими органічними стандартами.

Обов’язкова попередня РЕЄСТРАЦІЯ за посиланням https://goo.gl/forms/xsy3b5HFmTbqDBq92

Програму можна знайти тут https://bit.ly/2Nztu9z The Canada-Ukraine Trade and Investment Support Project (CUTIS) and Organic Standard with the support of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine have developed the manual “I CAN EXPORT ORGANIC. Market Overview and Organic Goods Regulation in Canada “.  

The official presentation of the manual will be held with the participation of Ambassador of Canada to Ukraine Roman Vaschuk, First Vice Prime Minister of Ukraine – Minister of Economic Development and Trade of Ukraine Stepan Kubiv (participation to be confirmed) and Olga Trofimtseva, Deputy Minister of Agrarian Policy and Food of Ukraine (participation to be confirmed).

When? October 9 from 16:00 to 18:00

Where? Hotel Vozdvyzhensky, st. Vozdvyzhenska, 60A, Kyiv

Why is it important?

The growth of Ukrainian export to Canada during the first year of the Free Trade Agreement between Canada and Ukraine shows that many businesses already have used its benefits. Organic goods are highly demanded in Canada.

Amount of the Canadian organic market is nearly $ 5.4 billion CAD, 5th in the world.

It has steadily increased over the last decade, fluttering the average figures of the food industry. So far, so many Canadians have been interested in the organic sector: 2/3 of the population in the country are buying organic products weekly. Moreover, the majority of these goods are organic food and beverages.

At the same time, Canadian regulations and certification of organic products are very close to the US regulations. This means that for the Ukrainian producers Canada can become a window to the organic market of the entire North American continent.

NB! The CUTIS project selects organic products among other priority sectors, providing both advisory and financial support to Ukrainian organic producers.

What issues will be discussed?

  • The main trends of the Canadian organic market;
  • Correlation between market opportunities, sanitary/phytosanitary regulation and logistic aspects for finding business opportunities for Ukrainian organic producers;
  • The possibility of co-financing the certification of Ukrainian organic producers by Canadian organic standards.