Дата: 23 березня, 10:00 – 14:00
Організатори: Офіс з просування експорту, Вінницька ОДА

Метою семінару є надання пояснень та формування загального розуміння учасників до положень Угоди СОТ про державні закупівлі (далі – GPA), а також обговорення нових можливостей, які відкриваються для українського бізнесу в рамках приєднання до GPA. Цей захід спрямований на пояснення конкретних комерційних вигод для вітчизняних компаній, разом із конкретними кроками проектного офісу GPAinUA за для допомоги бізнесу у реалізації таких вигод.

Контактна особа та реєтрація: Анна Міленіна, +380 50 522 4451, amilenina@epo.org.ua Date: March 23, 10:00 – 14:00
Organizers: Export Promotion Office, Vinnytsia regional state administration

The aim of the seminar is to provide explanations and develop a common understanding of the provisions of the WTO Agreement on government procurement (GPA), as well as to discuss new opportunities for Ukrainian business in the GPA framework. This event is aimed at the explanation of specific commercial benefits for domestic firms, along with specific steps the project office GPAinUA implement to help businesses

Contact person and registration: Anna Milenina, +380 50 522 4451, amilenina@epo.org.ua