На західних ринках все більш помітна тенденція до побудови репутації бізнесу як ощадливого до навколишнього середовища. Однією з умов заключення контракту на постачання товарів за кордон може стати наявність екологічних сертифікатів –  як універсальних, так і галузевих.

До прикладу, для меблевих виробників актуальними є сертифікати про відповідність стандартам Лісової Опікунської Ради (Forest Stewardship Council – FSC), які свідчать про легальність походження деревної сировини з лісів, де забезпечене екологічно і соціально збалансоване ведення лісового господарства шляхом дотримання певних принципів та критеріїв: дотримання національного законодавства, врахування інтересів місцевого населення, збереження лісів високої природоохоронної цінності та ін.

У п’ятницю 13 липня 2018 року об 11:00 годині проект СUTIS спільно з Національним представництвом FSC в Україні проведе вебінар «Сертифікацію за стандартом FSC та її перспективи на ринку Канади».

Вебінар має на меті роз’яснити процедури, фінансові аспекти та переваги сертифікації за стандартами FSC, а також її потенціал на ринку Канади. До трансляції також долучиться представник бізнесу, який розкаже про свій досвід отримання сертифікату. Детальна програма заходу доступна за посиланням.

Щоб отримати нагадування та посилання на вебінар, просимо вас зареєструвати за посиланням.

Питання щодо вебінару можете надсилати експерту з охорони навколишнього середовища проекту CUTIS Зої Павленко на адресу zpavlenko@cutisproject.org. There is a growing tendency in Western markets to build an environmentally-friendly business reputation. Availability of the environmental certificates – both universal and sectoral – is becoming one of the preconditions for a successful conclusion of a contract to supply goods abroad.

For example, for the furniture manufacturers, certificate of compliance with the Forest Stewardship Council (FSC) standards is relevant. It shows the legality of the origin of wood raw materials from forests with ecologically and socially balanced forest management.

On Friday, July 13, 2018, at 11:00, the CUTIS project in partnership with the FSC National Mission in Ukraine will hold “FSC Certification and its Prospects in the Canadian Market” webinar.

The webinar aims to clarify the procedures, financial aspects, and benefits of FSC certification, as well as its potential in the Canadian market.  A detailed program of the event is available at the link.

To get a reminder and a link to the webinar, we ask you to register here.

Questions about the webinar can be sent to the CUTIS project environmental protection expert Zoya Pavlenko at zpavlenko@cutisproject.org.